Dirvotyra (5)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.7
  (
4
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Dirvotyra, geologija ir jų uždaviniai, dirvotyros istorija. Trumpa dirvotyros istorija. Dirvotyros mokslas Lietuvoje. Dirvožemis kaip gamtos kūnas ir gamybos priemonė, sausinimo, drėkinimo, anierozinių, agrobiologinių ir cheminių melioracijų objektas. Žemės vidaus sandara ir sudėtis. Mineralų ir uolienų susidarymas, geologiniai procesai. Pamatinės uolienos jų klasifikacija ir savybės. Magminės uolienos. Kietosios nuosėdinės uolienos. Matamorfinės uolienos. Pamatinių uolienų dūlėjimas ir jo rūšys. Fizinis ir cheminis-mechaninis dūlėjimas. Magminių uolienų dūlėjimo stadijos ir produktai. Silikatinių molių dūlėjimas. Dirvožemio dūlėjimo stadijos. Geologinė dirvodarinių uolienų klasifikacija ir jų reljefas. Dūlėjimo pluta. Koliuvinės ir eliuvinės dirvodarinės uolienos. Vandens suklostytos dirvodarinės uolienos. Aliuvinės. Proliuvinės. Jūrinės nuosėdos. Ledyniniai dariniai. Ledyninio reljefo formos. Morena. Limnoglacialinės nuogulos. Fliuvoglacialinės nuogulos. Eolinės nuogulos. Organinės dirvodarinės uolienos. Dirvodaros veiksniai. Dirvodarinės uolienos. Dirvodariniai veiksniai. Klimatas. Reljefas. Geologinis laikas. Gyvieji organizmai. Žmogaus ūkinės veiklos įtaka dirvodarai. Dirvodaros procesai. Morfologinė dirvožemio sandara. Dirvožemio profilis, jo sudarymas. Dirvožemio genetiniai horizontai ir jų indeksai. Dirvožemių profilio horizontų cheminė sudėtis. Dirvožemio spalva. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio susiklojimas. Naujadarai ir intarpai. Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio mechaninių elementų kilmė ir klasifikacija. Granuliometrinės dirvožemio sudėties klasifikacijos ir jų raiškos būdai. Granuliometrinės ir agregatinės sudėties reikšmė dirvodarai ir dirvožemio savybėmis. Įvairių mechaninių elementų frakcijų cheminė sudėtis. Organine dirvožemio dalis. Dirvožemio koloidai ir jų savybės. Katijonų ir anijonų sorbcija dirvožemyje. Dirvožemio sorbcijos rūšys. Sorbuotų katijonų reikšmė dirvožemio savybėms. Dirvožemio pH. Dirvožemio rūgštumo rūšys, reikšmė, jo savybės. Oksidacinės – redukcinės dirvožemio savybės. Dirvožemio drėgmė. Dirvožemio drėgmės rūšys ir savybės. Dirvožemio laisvoji drėgmė. Hidrologinės dirvožemio konstantos. Dirvožemio drėgmės potencialas. Dirvožemio drėgmės sorbuojamoji galia. Dirvožemio drėgmės režimas ir jo tipai. Dirvožemio tirpalas jo cheminė sudėtis. Tirpalo sąveika su kietąja ir dujine faze. Bendrosios fizikinės dirvožemio savybės. Dirvožemio tankis. Dirvožemio poringumas. Fizikinės – mechaninės dirvožemio savybės. Dirvožemio plastiškumas. Dirvožemio lipnumas. Dirvožemio brinkimas. Dirvožemio suslugimas ir rišlumas. Dirvožemio oras, jo sudėtis, savybės ir režimas. Dirvožemio derlingumas ir jo didinimo būdai. Dirvožemio derlingumo rūšys. Santykinis dirvožemio derlingumas. Dirvožemio gyvieji organizmai ir jų reikšmė dirvožemio savybėms. Dirvožemio susidarymas arba dirvodara. Dirvodaros proceso bendra schema. Elementarieji dirvodaros procesai. Velėnėjimas. Jaurėjimas. Leisvažas. Pelkejimas. Glėjėjimas. Reljefas -dirvodaros veiksnys. Dirvožemio monitoringo problemos - svarbiausia biosferos monitoringo grandis. Dirvožemių susidarymo trukmė. Dirvožemių diagnostikos principai. Diagnostinės dirvožemių savybės. Diagnostinės dirvožemių medžiagos. Pagrindiniai dirvožemio horizontai ir sluoksniai. Jų pilnas pavadinimas ir žymėjimas. Lietuvos dirvožemių sistematika ir klasifikacija. Lietuvos dirvožemiu sistematiniai vienetai. Lietuvos dirvožemio dangos susidarymo ypatumai. Lietuvos dirvožemio danga ir žemių ištekliai. Genetinės Lietuvos dirvožemių klasifikacijos (TDV-96) dirvožemių tipai, jų ūkinė vertė ir naudojimas. Naujosios (DKL –99) klasifikocijos Lietuvos dirvožemių grupių charakteristika. Pradžiažemiai. Kalkžemiai. Rudžemiai. Išplautžemiai. Balkšvažemiai. Smėlžemiai. Jauražemiai. Šlynžemiai. Durpžemiai. Salpžemiai. Trąšažemiai. Dirvožemių žemėlapiai. Lietuvos dirvožemių rajonai. Dirvožemių geografinio paplitimo dėsningumai Lietuvoje. Dirvožemių apsauga (dirvosauga). Dirvožemio apsaugos reikšmė. Pramoninis dirvožemio naikinimas. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Medžiagų išplovimas ir akumuliacija vykstant dirvodarai. Degradacijos (dehumifikacijos, rūgštėjimo, struktūros praradimo) neigiamos pasekmės. Dirvožemio tarša ir ekologija. Dirvožemio monitoringumo problemos – svarbiausia biosferos monitoringumo dalis.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Šperos
Kategorija:
Apimtis:

15 psl.

Lygis:

1 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Aleksandro Stulginskio universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 43.26 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą