Šperos.lt > Geografija > Geologija > Geologijos namų darbai
Geologijos namų darbai

(6 darbai)

Dirvotyra (6)Trumpa dirvotyros raidos apžvalga. Kristalinės pamato magminės ir metamorfinės uolienos. Nuosėdinės uolienos. Dirvodaros veiksniai. Dirvodarinės uolienos. Dirvožemio sorbcija. Sorbcijos rūšys. Dirvožemio drėgmė. Dirvožemio drėgmės potencialas. Kiek dirvožemio nuardo vanduo. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Tyrinėjame 80 cm. dirvožemio gylio. Skaityti daugiau
Geodeziniai darbai atliekant inžinerinius geologinius ir hidrometeorologinius tyrinėjimusĮvadas. Stacionariniai stebėjimai. Stacionariniai požeminio vandens stebėjimai. Stacionariniai inžinerinių geologinių procesų stebėjimai. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita. Laboratoriniai tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Geologija (7)Aprašykite kuo svarbi inžinerinė geologija inžinieriui. Aprašykite magmą. Aprašyti vulkanų tipus. Apibūdinti surištą vandenį grunte. Nurodykite inžinerinės geologinės nuotraukos paskirtį. Skaityti daugiau
Inžinerinė geologija (3)Mineralų fizinės savybės. Magminių uolienų atpažinimas ir apibūdinimas. Nuosėdinių uolienų atpažinimas ir apibūdinimas. Metamorfinių uolienų atpažinimas ir apibūdinimas. Trumpas metamorfinių uolienų aprašymas. Skaityti daugiau
Kartografinis modeliavimas: miežių augimo plotasGeografinių informacinių sistemų darbas. Darbo tikslas: Surasti plotą, kuriame galėtų augti miežiai. Jame turėtų būti ne mažiau kaip 5500 mm bet ne daugiau kaip 5700 mm kritulių per mėnesį, turi būti ne žemiau jūros lygio kaip 40m, bet ne daugiau kaip 70m ir temperatūra turėtų būti ne mažesnė kaip 32,5C bet ne daugiau kaip 34,3C. Žemėlapis "dirvos" su 6 skirtingais dirvožemio tipais. Aukščių žemėlapis "aukszem". Temperatūrų žemėlapis "tempera". Drėgmės pakankamumo žemėlapis "dregpak". Priklausomybė tarp žemėlapių "aukszem" ir "dirvos" yra tokia. Pagal darbo pradžioje keltus reikalavimus panaudoję komandas RECLASS ir OVERLAY gauname žemėlapį "mieziai", kuriame vaizduojamas plotas kur gali augti miežiai. Žemėlapio "mieziai" plotą sužinome panaudoję komandą AREA. Darbo kartografinis modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Požeminių vandenų fizinės ir cheminės savybėsĮvadas. Požeminių vandenų kilmė. Vandens rūšys. Požeminių vandenų fizinės savybės ir cheminė sudėtis. Fizinės požeminių vandenų savybės. Cheminės požeminių vandenų savybės. Išvados. Skaityti daugiau