Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija>Geologija

Geologija (61 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Inžinerinė geologija (2)

  Inžinerinė geologija. Geologija. Trumpa inžinerinės geologijos istorija. Žemės kilmė. Žemės forma. Vidinė žemės sandara. Cheminė žemės plutos sudėtis (litosfera). Šiluminis žemės režimas. Geoterminis laiptas. Geoterminis gradientas. Uolienų slūgsojimo formos. Grunto granuliometrinė sudėtis. Grunto drėgnis. Grunto plastiškumas. Grunto poringumas. Grunto tankis. Gruntų klasifikacija. Požeminio vandens kilmė. Požeminio vandens rūšys. Fizikinės požeminio vandens savybės. Cheminės požeminio vandens savybės. Požeminių vandenų slūgsojimo sąlygos. Filtracijos koeficiento nustatymo būdai. Filtracijos koeficiento nustatymo būdai. Požeminių vandenų srauto debitas. Dūlėjimas. Eoliniai procesai. Eoliniai dariniai. Tekančio vandens geologinis darbas. Geologinis upių darbas. Drenažo įrenginių vandens debitas. Ledynų geologinis darbas. Ledynų susidarymas ir jų tipai. Sniego ir ledo geologinis darbas. Aliuviniai gruntai. Ardomasis ir kuriamasis jūrų darbas. Natūralių statybinių medžiagų telkinių tyrinėjimas. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, statant įvairių tipų pastatus ar statinius. Vandens pritekėjimas į pamatų duobes ir kitas iškasas. Gręžiniu (šulinių) vandens debitas.
  Geologija, špera(14 puslapių)
  2006-11-15
 • Inžinerinė geologija (3)

  Mineralų fizinės savybės. Magminių uolienų atpažinimas ir apibūdinimas. Nuosėdinių uolienų atpažinimas ir apibūdinimas. Metamorfinių uolienų atpažinimas ir apibūdinimas. Trumpas metamorfinių uolienų aprašymas.
  Geologija, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-15
 • Kartografinis modeliavimas: miežių augimo plotas

  Geografinių informacinių sistemų darbas. Darbo tikslas: Surasti plotą, kuriame galėtų augti miežiai. Jame turėtų būti ne mažiau kaip 5500 mm bet ne daugiau kaip 5700 mm kritulių per mėnesį, turi būti ne žemiau jūros lygio kaip 40m, bet ne daugiau kaip 70m ir temperatūra turėtų būti ne mažesnė kaip 32,5C bet ne daugiau kaip 34,3C. Žemėlapis "dirvos" su 6 skirtingais dirvožemio tipais. Aukščių žemėlapis "aukszem". Temperatūrų žemėlapis "tempera". Drėgmės pakankamumo žemėlapis "dregpak". Priklausomybė tarp žemėlapių "aukszem" ir "dirvos" yra tokia. Pagal darbo pradžioje keltus reikalavimus panaudoję komandas RECLASS ir OVERLAY gauname žemėlapį "mieziai", kuriame vaizduojamas plotas kur gali augti miežiai. Žemėlapio "mieziai" plotą sužinome panaudoję komandą AREA. Darbo kartografinis modelis. Išvados.
  Geologija, namų darbas(10 puslapių)
  2011-02-09
 • Lietuvos geologija

  Geologinė praeitis. Paviršius ir klimato raida. Žemės gelmių tyrimai. Geologinis pjūvis. Apledėjimai Lietuvoje. Ledynmečiai. Paskutinis apledėjimas. Ledynas ardo ir perneša. Ledynai – Lietuvos paviršiaus skulptoriai. Baltijos aukštumos – ledyno statinys. Pietryčių smėlingoji lyguma. Ledynas traukiasi. Aukščiausios ir žemiausios vietos. Dabarties geologiniai procesai. Vandens erozija. Karstas. Nuošliaužos. Vėjo erozija ir supustymas. Žmonių ūkinė veikla. Žemės gelmių turtai. Nafta. Dolomitas. Klintis. Molis. Smėlis ir žvyras.
  Geologija, konspektas(13 puslapių)
  2009-05-11
 • Naudingos iškasenos

  Naudingosios iškasenos. Nemetalinės naudingosios iškasenos. Durpės. Dolomitas. Molis. Dolomito išteklių panaudojimas. Klintis. Klinties išteklių panaudojimas. Gipsas. Opoka. Opokos gavyba. Giluminės ir išsiliejusios uolienos. Stiklas ir stiklo gaminiai. Mineralų, uolienų ir naudingųjų iškasenų ekspozicija. Lauko riedulių ekspozicija.
  Geologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-25
 • Naudingosios iškasenos

  Nemetalinės naudingosios iškasenos. Balansų suvestinė 1997 m. (visai Lietuvai). Dolomito išteklių panaudojimas. Klinties išteklių panaudojimas. Opokos gavyba. Muziejus.
  Geologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-26
 • Naudingosios iškasenos (2)

  Įvadas. Geologiniai ištekliai – neatsinaujinantys resursai. Anhidritas. Degios naudingos iškasenos. Nafta. Chemijos ir agrochemijos pramonės žaliavos. Akmens druska. Fosfaritas. Glaukonitas. Pusiau brangūs akmenys. Gintaras. Išvados.
  Geologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-24
 • Naudingosios iškasenos (3)

  PowerPoint pristatymas. Ką vadiname naudingosiomis iškasenomis. Smėlis ir molis. Granitas. Klintys. Degiosios naudingosios iškasenos. Durpės. Akmens anglys. Nafta. Gamtinės dujos.
  Geologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-05-20
 • Naudingosios Lietuvos iškasenos

  Gėlas požeminis vanduo. Mineralinis požeminis vanduo. Mineralizuotas požeminis vanduo. Klintis. Dolomitas. Statybinis smėlis ir žvyras. Durpės. Nafta ir dujos. Sapropelis. Gintaras. Molis. Opoka.
  Geologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-09
 • Požeminių vandenų fizinės ir cheminės savybės

  Įvadas. Požeminių vandenų kilmė. Vandens rūšys. Požeminių vandenų fizinės savybės ir cheminė sudėtis. Fizinės požeminių vandenų savybės. Cheminės požeminių vandenų savybės. Išvados.
  Geologija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-12-09
 • Silikatai

  Silikatai. Ortosilikatai ir diortosilikatai. Metasilikatai ir dimetasilikata (ciklosilikatai). Grandinės ir juostinės struktūros metasilikatai (inosilikatai). Sluoksniuotos struktūros dimetasilikatai (filosilikatai). Karkasinės struktūros silikatai (tektosilikai). Silikatiniai dažai. Silikatiniai klijai.
  Geologija, konspektas(12 puslapių)
  2010-04-14
 • Topografija (4)

  Topografija. Vietovės nuotrauka, jos sudarymo būdų skirstymas. Geodezinių matavimų skirstymas. Aukštoji geodezija ir jos naudojimo metodai. Topografija ir jos naudojimo metodai. Inžinerinė geodezija ir jos naudojami metodai. Erdvės vaizdavimas pirmykštėse bendruomenėse ir senųjų civilizacijų epochoje: Kinija, Mesopotamija ir Egiptas. Erdvės vaizdavimas antikinėse ir viduramžių visuomenėse. Topografiniai kūriniai renesanso, naujųjų amžių ir naujausių laikų epochose. Lietuvos kartografijos raida. Žemės forma ir jos dydis: realus paviršius, geoido paviršius, elipsoido paviršius. Elipsoidą apibūdinantys parametrai. Astronominis Žemės formos ir dydžio nustatymo metodas. Trianguliacinis linijų matavimo matavimo būdas. Geofizinis Žemės formos ir dydžio nustatymo metodas. Kosminiai Žemės formos ir dydžio nustatymo metodai. Žemės paviršiaus perkėlimo į plokštumą etapai. Kartografinių projekcijų apibūdinimas. Pagalbinių kūnų taikymas perkeliant Žemės paviršių į plokštumą. Cilindrinės projekcijos, galimi projektavimo atvejai. Kūginės projekcijos, galimi projektavimo atvejai. Azimutinės projekcijos, galimi projektavimo atvejai. Topografinių žemėlapių masteliai, jų pateikimo būdai. Geografinė koordinačių sistema. Stačiakampės koordinatės. Polinės koordinatės. Tiesioginis ir atvirkštinis geodeziniai matavimai. Linijų orientavimas geodezijoje ir meridianų suartėjimo kampas. Direkcinio kampo, geografinio ir magnetinio azimutų apibrėžimai. Rumbai, tiesioginis ir atvirkštinis azimutai. Ryšys tarp geografinio ir magnetinio azimutų bei direkcinio kampo. Matavimų rūšys. Metrinės ir nemetrinės matų sistemos, metrinės matų sistemos kartotiniai dydžiai. Matavimų klaidos, jų klasifikacija. Matavimo klaidų savybės,Matavimo klaidas sukeliantys faktoriai. Matavimo klaidų įvertinimas. Apytiksliai skaičiai, aritmetinių veiksmų taisyklės su apytiksliais skaičiais. Žemės sferiškumo įtaka paviršiaus vaizdavimui. Topografinių žemėlapių sudarymo metodai. Žmogaus skiriamoji galia. Linijų ilgio redukcija. Tiesioginiai atstumų matavimo prietaisai. Teodolitiniai ėjimai ir kampų matavimai juose. Niveliacija ir jos būdai. Geodezinių matavimų duomenų apdorojimo principinė schema. Taškų planinių koordinačių nustatymo formulės. Azimutų skaičiavimo formulės. Niveliacijos duomenų skaičiavimo formulės. Aeronuotrauka, jos panaudojimas topografijoje. Aeronuotraukų persidengimas. Kosminė Žemės paviršiaus taškų padėties nustatymo sistema. Kosminė ir antžeminė Žemės paviršiaus taškų padėties nustatymo sistemos dalys. Žemės paviršiaus taškų padėties nustatymo tikslumas. Geografinio žemėlapio apibrėžimas. Topografinių žemėlapių klasifikacija. Topografinių žemėlapių skilčiavimas ir nomenklatūra. Topografinių žemėlapių sutartinių ženklų grupės. Reljefo vaizdavimas topografiniame žemėlapyje. Hidrografinio tinklo vaizdavimas. Augalijos ir grunto vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose. Gyvenviečių vaizdavimas. Komunikacijų vaizdavimas. Administracinių ir politinių ribų vaizdavimas. Lietuvos teritorijos XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus topografiniai žemėlapiai. Lietuvos teritorijos XX amžiaus pabaigos ir XXI amžiaus topografiniai žemėlapiai.
  Geologija, konspektas(53 puslapiai)
  2009-06-25
 • Uolienose išlikusios organinės liekanos

  Uolienose išlikusios organinės liekanos (įvadas). Kas yra fosilijos? Ką sako fosilijos? Fosilijos — geologiniai laikrodžiai. Seniausios iškasenos. Jūros organizmai. Gyvūnai. Kiti konservavimosi būdai. Fosilijos žmonijos istorijoje. Pirmieji rašytiniai moksliniai dokumentai apie fosilijas. Išvados.
  Geologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-07-02
 • Vandenviečių grupių, sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) juostų nustatymas ir reikalavimai

  HN 44-2006 "Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra". Vandenviečių grupių, SAZ juostų nustatymas ir reikalavimai. Įvadas. Vandenviečių tipai. Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ). Sanitarinių apsaugos zonų juostų nustatymas. Vandens gavyba. Vandenvietės Lietuvoje. UAB "Vilniaus vandenys". AB "Klaipėdos vanduo". UAB "Kauno vandenys". UAB "Sūduvos vandenys". UAB "Aukštaitijos vandenys". UAB "Šiaulių vandenys". Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4).
  Geologija, referatas(13 puslapių)
  2008-11-14
 • Žemės gamtinių išteklių struktūra

  PowerPoint pristatymas. Kas yra gamtos ištekliai? Klasifikacija. Mineraliniai ištekliai. Naudingų iškasenų telkiniai turi atitikti šias sąlygas. Naudingų iškasenų telkiniai skirstomi. Didžiausi naftos telkiniai. Pasaulio vandenynų cheminių elementų ištekliai. Energetiniai ištekliai. Dirvožemio ištekliai. Žemės našumą lemia. Vandens ištekliai. Pasaulio vandens atsargos. Biotos ištekliai. Gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Kietos naudingos iškasenos. Dolomitas. Klintys. Opoka. Molis. Žvyras ir smėlis. Durpės. Sapropelis. Kreidos mergelis. Geležies rūda.
  Geologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2009-04-15
 • Žemės gelmių turtai

  Žemės gelmių turtai. Gintaras. Anhidritas.Gėlas požeminis vanduo. Mineralinis požeminis vanduo. Mineralizuotas požeminis vanduo. Klintis. Dolomitas. Statybinis smėlis ir žvyras. Smėlis stiklo gamybai. Molis statybinei keramikai. Molis cementui. Durpės. Nafta ir dujos. Sapropelis. Anhidritas. Geoterminė energija. Magnetitinė geležies rūda.
  Geologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-23
 • Žemės gelmių turtai (2)

  Įvadas. Eksploatuojamos naudingosios iškasenos. Dolomitas. Klintis. Opoka. Molis. Žvyras ir smėlis. Durpės. Nafta. Išvada.
  Geologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-14
 • Žemės gelmių turtai (3)

  Įvadas. Naudingosios iškasenos. Naudingosios iškasenos skirstomos į tris rūšis. Žvyras. Smėlis. Molis. Dolomitas. Klintis. Durpės. Nafta. Gėlas požeminis vanduo. Mineralinis požeminis vanduo. Sapropelis. Anhidritas. Kreidos ir kreidos mergelas. Opoka. Gipsas. Geležies rūda. Gintaras. Granitas. Smiltainis. Halitas (valgomoji druska). Mergelis (akmens druska). Riedulys. Akmens anglis. Aleurolitas. Evaporitas. Boksitas. Kaolinas. Karbonatinės uolienos. Titnagas.
  Geologija, referatas(15 puslapių)
  2007-07-06
 • Žemės gelmių turtai (4)

  Įvadas. Mineralai. Mineralų susidarymas. Kristalai. Mineralų atpažinimas. Uolienas sudarantys mineralai. Rūdų telkiniai. Brangakmeniai. Auksas. Uolienos. Magminės uolienos. Metamorfinės uolienos. Nuosėdinės uolienos. Granitas. Išvados.
  Geologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-13
 • Žemės kilmė ir vidinė sandara

  PowerPoint pristatymas. Kaip susidarė žemė? Kokiais metodais tiriama žemės vidinė sandara? Seisminis metodas. Žemės vidinė sandara. Branduolys. Mantija. Litosfera.
  Geologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-03-31
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po